Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach. Wyróżniana jest przez studentów, pracodawców i media.
Uczelnia zwraca szczególną uwagę na dostosowywanie programów kształcenia do wymogów i oczekiwań rynku pracy oraz standardów kształcenia w Unii Europejskiej i postępu w dziedzinie zastosowań technik informacyjnych.
Atutem programów jest przede wszystkim praktyczne kształcenie umiejętności. Dzięki temu studenci i absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy, są wysoko oceniani przez pracodawców.
Kadra dydaktyczna Uczelni to wybitni specjaliści – teoretycy i praktycy z Polski
i z zagranicy. PJWSTK współpracuje również z europejskimi uczelniami oraz wykładowcami z Japo- nii, USA, Australii. Dzięki tej współpracy studenci mogą odbywać część studiów na uczelni- ach w krajach Unii Europejskiej i Japonii.
Do dyspozycji studentów wszystkich kierunków są nowoczesne laboratoria, specjalistyc- zne pracownie informatyczne, graficzne, projektowe. Uczelnia organizuje także liczne spotkania z naukowcami, artystami, twórcami, przedstawicielami firm komputerowych oraz z przyszłymi pracodawcami.
PJWSTK kształci na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich. Jako jedna z czterech niepublicznych uczelni wyższych w Polsce posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.
Oferta edukacyjna to studia informatyczne – Wydział Informatyki, studia artystyczne – Wydział Sztuki Nowych Mediów – Grafika i Architektura Wnętrz, studia z dziedziny zarządzania – Wydział Zarządzania Informacją, kulturoznawstwa – Wydział Kultury Japonii oraz kilkanaście kierunków studiów podyplomowych.
Główna siedziba Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych znajduje się w Warszawie. Uczelnia posiada również wydział zamiejscowy w Gdańsku oraz Ośrodek w Bytomiu. Uczelnia powstała w 1994 roku na mocy porozumień rządów Polski i Japonii.

Przestrzenna forma promocyjna 20-lecie Polsko Japońskiej Wyżesz Szkoły Technik Kom- puterowych. Konstrukcja sklada sie z trzech półkolistych elementów o wysokości 3 m i szerokości 1,2m. Kolorystyka form ściśle nawiązuje do barw loga uczelni. Docelowym mie- jscem wystawy jest Plac Konstutucji w Warszawie bądz okolice uczelni (ul. Koszykowa). Celem wystawy jest zwrócenie uwagi na PJWSTK szczególnie młodych ludzi, którzy stoja przed wyborem przyszłej uczelni.