projekt wystawy muzealnej „wokół teatru” – edward gordon craig.

Wystawa prezentuje postać angielskiego reżysera, aktora teatralnego, dekoratora,
scenografa oraz jednego z wielkich reforamatorów teatru – Edwarda Gordona Craiga.
Był on jednym z głównych twórców “Wielkiej reformy teatru”, m. in. stworzył pojęcie
“aktor-nadmarioneta”.  Twierdził, że w teatrze najważniejszy jest uzdolniony
reżyser-inscenizator. Współprcował z innymi reformatorami teatru : K.S. Stanisławskim, Reinhardtem. Craig jest autorem pracy “ O sztuce teatru” z 1911 r.

Poglądy estetyczne Craiga określa negacja realizmu, fotografującego rzeczywistość
zamiast przekazywania jej obrazu w sposób artystyczny, odsłaniającego brzydotę,
którą dotąd zwykło się ukrywać. „Realizm polega jedynie na przedstawieniu,
natomiast sztuka jest objawieniem” – pisze Craig w programie do Rosmersholmu
w 1906 r.  Chodzi nie o kopiowanie natury, ale o wykrycie zawartych w naturze sym-
boli. Aktor winien usunąć się na drugi plan na rzecz ekspozycji idei. Zamiast troski
o to, by dobrze wypaść w roli, winien się starać pokazać, jak piękna jest każda rzecz.

Postawiony przez Craiga problem składa się właściwie z trzech elementów:
wykluczenie realizmu, reakcja przeciw miernocie niektórych aktorów, zadość-
uczynienie metafizycznym założeniom sztuki.
Idee Craiga wywarły wpływ na twórczość Leona Schillera i Tadeusza Kantora.

Wystawę podzieliłam na dwie części tak aby widz kolejno poznawał reformy :
w częsci pierwszej o aktorze i reżyserze, a w kolejnej o ruchu na scenie
oraz projektowaniu samej sceny.  Wystawa inspirowana jest prostymi, monu-
mentalnymi formami jakimi sam autor posługiwał się w swoich scenografiach.
Kolorystyka opiera się na jego teorii o barwach stosowanej w projektowaniu
sceny,  “o tym, że należy posługiwać się jak najmniejszą ilością kolorów,
jednakżenie wolno zapominać o tym, że każdy kolor ma wiele odcieni.

projekt i wizualizacje – patrycja paś.